Medicina i zdravstvo

Ovo je blog posvećen medicini i zdravstvu. Teme su raznovrsne i namjenjene što većem broju čitalaca/posjetitelja. Vjerujem da je najbolji način za očuvanje zdravlja i liječenje putem davanja informacija i podrška u sticanju novih znanja.

06.03.2021.

U susretu drugom četvrtku marta

Iako bubrezi čine svega 0.4 posto tjelesne mase kroz njih u svakom momentu protiče 20-25 posto ukupne krvi. To ih čini najbolje prokrvljenim organima u tijelu, više i od krvlju bogato snabdjevenih srca, jetre i mozga. Dok se unutar svakog organa najmanji ogranak arterija, arteriola, rasipa u samo jednu kapilarnu mrežu iz koje će potom nastati najmanja vena, bubrezi i tu imaju osobitosti. Posebnost u građi bubrega je činjenica da se unutar ovog organa nalaze dvije arteriole, aferentna i eferentna, kao i dvije kapilarne mreže, glomerul i peritubularna mreža. Sistem kapilarnih mreža i omogućuje osnovne funkcije bubrega. Glomeruli omogućavaju filtraciju, peritubularna mreža omogućuje resorpciju i sekreciju dok kapilare u bubrežnom središtu, srži, omogućavaju koncentrisanje mokraće. Sve funkcije bubrega su ovisne (i jedino moguće) od posebnosti građe i međusobnog odnosa dijelova ovog organa. Krv se kroz bubreg prečisti 60 puta dnevno. U prevodu, svakih pola sata ista kap krvi prođe kroz bubreg radi čišćenja. Tokom ovog procesa, primarno nastane 180 litara mokraće. Složenim procesima se ta količina na kraju svede na nešto više od litre mokraće koja je u stvari isfiltrirana plazma-tečni dio krvi. Jedini organ u tijelu koji ima toliku složenost organizacije je mozak. Kao i bubreg, mozak se ne može obnavljati. No, za razliku od bubrega mozak ima plasticitet-sposobnost da se ponovo prilagodi na promjene. Ovo postiže zahvaljujući ispustavu novih veza između raznih ćelija u mozgu. Bubreg nema plasticitet i promjenama se prilagođava na drugi način. Drugi četvrtak u martu se obilježava kao Svjetski dan bubrega, prilika da se naglasi značaj ranog otkrivanja bubrežnih bolesti, da se skrene pažnja na bubrežne bolesnike i da se uvijek potcrta važnost očuvanja zdravlja bubrega.

27.05.2016.

4x4 koje vrijede kad kreneš na planinarenje

Proljeće je došlo na velika vrata, dan se produžio i vrijeme je za izlete, šetnje i hodanje po prirodi. Koliko god je boravak u prirodi dobar ipak treba biti oprezan. Medjunarodna federacija planinara i alpinista (UIAA) je 2008 godine dala nekoliko preporuka koje se skraćeno zovu 4x4. Ove preporuke su podijeljenje u četiri dijela: Dio prije odlaska na planinu, dio prije polaska na planinarsku turu, preporuke tokom planinarske ture i dio koji objašnjava osnovne postupke ukoliko se nešto loše desi.

 Tako UIAA u dijelu koji se zove "Prije odlaska na planinu" navodi da se: 1. Ciljevi i aktivnost prilagode svom trenutnom zdravstvenom stanju i nivou fizičke spreme. Budite pošteni prema sebi!, 2. Hronične bolesti moraju biti adekvatno liječenje. Potrebno je imati dovoljno lijekova kao i neophodnu rezervu, 3. Ukoliko imate sumnji oko svog zdravstvenog stanja, konsultujte ljekara, 4.Obezbijedite sebi osnovnu medicinsku opremu te naučite rukovati istom prije odlaska na planinu. Organizujte svoje zdravsteno osiguranje prema planiranim aktivnostima.


Dio koji je nazvan "Prije polaska na planinarsku turu" takođe ima četiri preporuke. Prva preporuka je da potražite lokalnu vremensku prognozu. Prilagodite turu vremenskim prilikama i vremenskim organičenjima. Druga preporuka je da nekome javite plan kretanja. Treća preporuka je da ne zaboravite osnovno: dovoljno hrane i vode, rezervnu odjeću, opremu za hitne situacije, sunčane nočale, kapu, pribor za prvu pomoć. Kao četvrtu preporuku u ovom dijelu UIAA navodi da je potrebno imati brojeve telefona lokalnih spasilačkih službi. "Tokom planinarske ture/pohoda" je dio UIAA preporuka koji u prvoj stavki preporučuje da se prvih 30 minuta ture kreće laganije sa ciljem postupnog zagrijavanja tijela. Druga stavka navodi da se svaka 2-3 sata treba jesti i piti. Preporučena je hrana bogata ugljikohidratima (keks, čokoladice, energetske pločice). Ne preporučuje se piti alkohol prije nego se tura okonča. Treći dio upozorava da stariji i djeca imaju manje tjelesne rezerve radi čega se preporučuju češči odmori te češće pauze za jelo i piće u odnosu na odrasle. Četvrta dio ove preporuke navodi da se na visinama iznad 2500-3000 metara ne povećava visina na kojoj se spava više od 300-500 metara u 24 sata. Nakon tri dana uspona provesti ekstra noć na dostignutoj visini. Ukoliko je moguće, ne spavati na najvišoj tački koja je dostignuta u tom danu uspona.


 Četvrti, zadnji dio, preporuka pod nazivom "Ukoliko se nešto desi"daje osnovne smjernice djelovanja u slučaju nesreće. Tako se pod 1. savjetuje da se u slučaju pogoršanja vremena siđe sa grebena, ferata (osiguranih planinarskih staza), odmakne od visokog drveća te dalekovoda u slučaju nevremena. Ne sklanjati se u male pećine ili ispod stijena. Pod 2. UIAA navodi da se povrijeđena ili oboljela osoba ne treba ostavljati sama. Nepoznavanje jezika može biti značajna barijera te onaj ko ostaje sa žrtvom treba govoriti njezin jezik. U slučaju da se žrtva mora ostaviti sama radi traženja pomoći prethodno se moraju poduzeti sve neophodne procedure. Kao 3. se savjetuje da ukoliko se neko ne osjeća dobro prilikom uspona odmah treba razmotriti silazak. Ukoliko se na velikim visinama javljaju razni simptomi oni se smatraju znacima visinke bolesti dok se ne dokaže drugačije. Stoga se ne preporučuje nastavak uspona. Ukoliko se simptomi pogoršavaju savjetuje se trenutni silazak. I kao zadnju stavku četvrtog dijela UIAA savjetuje da se cijelo vrijeme uspona prati vlastiti položaj na karti ili GPS radi lakšeg javljanja spasiocima i lakšeg nalaženja.


 Boravak u prirodi i planinama ima brojne pogodnosti koje ne treba ni navoditi. Ipak, planina se mora poštovati i slijediti preporuke da bi boravak u prirodi protekao u najboljem redu. Najgora solucija u tokom boravka u planini je smrt ili teško povređivanje, posljedice koji nijedna planina ili planinarski pohod nisu vrijedni.


Stariji postovi